Biogas till Karlstad!

På kommunstyrelsen idag beslöt Miljöpartiet och den övriga politiska majoriteten en rad viktiga saker.

Biogasproduktion ska förläggas till Karlstad! Kommunen, genom Karlstads Energi, ska leta efter en extern aktör, som man tillsammans med kan genomföra idén. Ambitionen är att matavfallet i kommunen ska stanna här, för att bli lokalt producerad biogas, och inte längre skickas ned till Jönköping. I dagsläget finns en mindre rötningsanläggning på Sjöstads reningsverk. Den skulle kunna uppgraderas. Karlstadsbuss tar beslut om upphandling av nya biogasdrivna bussar och bränsle imorgon onsdag. En första uppdatering i ärendet kommer upp i november och förhoppningen är att detta blir verklighet.

Det beslutades även om att fördjupa samarbetet mellan kommunen och Karlstads universitet. Syftet är att försöka införa en så kallad praktikplatsgaranti för studenter och att skapa en Science Park. Praktikplatsgarantin innebär att kommunen och universitetet (tillsammans med näringsliv) kan skapa ett antal praktikplatser för universitets studenter. Science Park betyder tillskapandet av en mötesplats för affärsidéer. Tanken är dock inte att uppföra nya byggnader, vilket man gjort på andra ställen. Snarare är det att skapa nätverk och kontakter mellan universitetet, företag, organisationer och kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade också att samordna Centrummiljöprogrammet, som berör en översikt och utveckling av stadsdelarna Kronoparken ochVåxnäs, samt planarbete i Väse, Molkom, Skattkärr, Edsvalla, Vålberg och Skåre. Miljöpartiet ser gärna att kommunen inte enbart handlar om Karlstad eller Karlstads centrum, utan fokuserar på alla delar av staden och kommunen. Därför behövs en samordning mellan nämnder och förvaltningar för att verkligen greppa såväl problem som potential i stadsdelar och tätorter som inte alltid prioriteras.

I ett tidigare initiativ vill vi se att personer som är beviljade trygghetslarm ska kunna få så kallad fixarservice, oavsett ålder och utan ökad kostnad. Fixarservice är en del av trygghetspaketet och betyder att personer kan få hjälp med att exempelvis sätta upp gardiner, flytta tyngre saker i hemmet, byta lampor, bära hem varor ifall hiss saknas.

En reaktion på ”Biogas till Karlstad!

  1. Pingback: Test av biogasbussar « Miljöpartiet de gröna Karlstad

Kommentarer inaktiverade.