Tema återhämtning

”Länge betraktades svåra psykiska sjukdomar som obotliga. Den inställningen är ännu inte utrotad, trots att den saknar täckning i verkligheten”, så inledde den partipolitiskt och religiöst oberoende föreningen Socialpsykiatriskt forum sin konferensskrift, Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande.

Den 28 september genomförde föreningen en konferens på detta tema på Elite stadshotell i Karlstad, där ett hundratal deltagare hade samlats. Besökare bestod av en blandning av socialarbetare, personer som arbetar inom landstingspsykiatrin och människor från brukarföreningar. Även deltagare från de sociala arbetskooperativen i Karlstad fanns representerade, för att berätta om möjligheter och utmaningar att driva självförvaltade verksamheter, där man ska få möjlighet att arbeta och delta utifrån den egna förmågan. Också det ett exempel på vad som kan ligga till grund för en återhämtningsprocess.

Några av de saker som togs upp under konferensen var:

– Att återhämtning är en viktig del i arbetet med människor som har psykisk ohälsa

– Vikten av gott bemötande och dess centrala roll för återhämtningsprocessen

– Att det finns en möjlighet till återhämtning även för den som inte blir helt frisk.

– Samt att de kompetenser och förmågor som personer med psykisk ohälsa besitter är nyckel till just återhämtning

Utgångspunkten för konferensen var Hans Nordéns bok Nu åker jag slalom – om olika perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa. Läs mer om föreningen Socialpsykiatriskt forum här.