Test av biogasbussar

Har du sett en lila buss i Karlstad? Har du åkt den? Det är Karlstads första biogasbuss!

Miljöpartiet i Karlstad har drivit frågan om biogasbussar och biogasanläggning hårt. Inom två år ska alla stadsbussar tillhörande Karlstadsbuss och bussentreprenören Nobina köras på biogas, det vill säga ditt matavfall. Det du slänger som matavfall kommer omvandlas till biogas. Som vi skrivit tidigare är det vår verkliga förhoppning att hela processen som krävs för det hela också placeras i Karlstad.

Anledningarna till detta är att kunna sluta kretsloppet här i kommunen, att matavfall vi slänger inte bidrar till klimatförändringar i form av exempelvis metangas, utan tas tillvara på. Avfallet renodlas till gas, vilket minskar utsläppen av växthusgaser rejält med upp till 119% (beroende på hur många enskilda ämnen som bidrar till uppvärmning finns i biogasen och vad den tillverkas av). Dels blir luften renare, avgaserna består mestadels av väte, och bussarna är dessutom tystare.

Bussarna kommer dock att förbli orangea.