Miljöpartiets skuggbudget

Idag presenterar Miljöpartiet sitt förslag till statsbudget 2012-2014. I Karlstad presenterade Stina Bergström och Maria Frisk budgetförslaget i en mer värmländsk kontext på Café Iris.

De pratade bland annat om Miljöpartiets förslag till hur:

  • ROT-avdraget skulle kunna förändras till ett mer energiinriktat ROT-avdrag, som hyresrätts- och bostadsrättsföreningar samt skolor får använda i syfte att minska energianvändning och få bidrag för att sätta upp anläggningar för sol- eller vindkraft och ansluta sig till fjärrvärmenät.
  • Värmland skulle få mer pengar till järnvägen: pengar till att bangården på Karlstads Centralstation byggs om för att underlätta ett Resecentrum; utreda mötesspår mellan Kil-Arvika; tidigarelägga mötesspår mellan Kristinehamn-Karlstad-Kil.
  • Jobbskatteavdraget trappas av för personer som tjänar mer än 40.000 kronor/månad. Detta för att bättre kunna finansiera satsningar på exempelvis gratis tandvård för alla under 25 år, höjt studiebidrag med 300 kr/månad och sänkt skatt för pensionärer.

På riksplan har språkrören Gustav Fridolin och Åsa Romson och ekonomiskpolitiska talespersonen Per Bolund skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter om de stora dragen i budgeten, medan Stina och Maria skrivit om tågsatsningar i NWT.