Rådslag på lördag

På lördag kommer Miljöpartiet i Karlstad och Värmland hålla ett så kallat rådslagpartikansliet  (Lagergrens gata 2 i Karlstad).

Rådslaget innebär att ett antal personer, som företräder olika organisationer eller yrkesinriktningar, kommer att diskutera tidaspekter i livet, främst kopplat till arbete.

  • Hur hänger tid och arbete ihop?
  • Hur ser tid ut för ensamstående kvinnor med barn?
  • Hur upplevs tid för en pensionär i ett eget boende?
  • Hur är arbetstiden för undersköterskor eller egenföretagare?

Självklart är det upp till medlemmar och besökare att själva diskutera och ställa frågor till paneldeltagarna.

Det hela börjar 13:00!