Vindkraftsplanen antaget

Igår antog kommunfullmäktige vindkraftsplanen. Den har fått stor uppmärksamhet genom att den innefattar delar av Alsterdalen (Galtryggen). Flera föreningar menar att vindkraft i området kommer förstöra kulturmiljön, eftersom området är förknippat med Gustaf  Fröding. Vi har stor respekt för de åsikterna, men menar att förnybar behövs. Ett antal vindkraftverk skulle minska utsläppen med många tusentals ton koldioxid. Skulle det uppföras vindkraftverk på Galtryggen kommer hundratals till tusentals hus kunna få förnybar el.

Det bör även tilläggas att av sammanlagt 20 ursprungliga förslag till vindkraftsområden återstår endast 8 när planen nu är antagen. Övriga har bortvalts av olika anledningar. Därför handlar planen om fler, och större, områden än enbart Galtryggen.