Nytt kraftvärmeverk!

Idag har kommunstyrelsen fattat beslut att godkänna Karlstads Energi uppförande av ett nytt kraftvärmeverk på Heden. Kostnaden för det hela ligger på drygt 1 miljard kronor.

Anledningarna till att bygga ett nytt kraftvärmeverk är:

1. Det nuvarande är på väg att bli föråldrat och måste bytas ut för att inte riskera tapp i produktion, vilket skulle påverka hela kommunens energiproduktion.

2. Att bidra till bättre energiproduktion, vilket sänker utsläppen av koldioxid, genom att det nya verket inte använder olja samt är effektivare.

Kommunfolk på besök

Övriga beslut har gällt nya ägardirektiv till de kommunala bolagen, bland annat att minska energiförbrukningen vid byggande av bostäder, mer träbyggnation, fler sociala boenden, anläggning för att producera solkraft, mer fjärrvärme samt möjligheter för människor att producera egen el och göra avdrag på den egna elräkningen.

Vi anser att det är oerhört viktigt att människor eller föreningar att producera egen förnybar energi och kunna minska sin egen elräkning. Att ytterligare expandera fjärrvärmenätet minskar utsläppen och kan hålla kostnader nere för värme är såklart positivt.

KBAB ska ställa fler lägenheter till förfogande till sociala boenden, vilket är nödvändigt och bra, samt att samverkan mellan förvaltningar bidrar till bättre boenden. Vi vill även att KBAB ska kunna få möjlighet att blanda bebyggelsen i hela kommunen, att man kan få sälja en fastighet till någon annan för att använda pengarna till att exempelvis uppföra fler hyresrätter eller renovera andra bostäder. I dagsläget bidrar inte staten till att bygga fler hyresrätter och den ekonomiska bördan är för tung för kommuner att bära. Därför får man verktyg i syfte att kunna skapa områden med både villor, hyresrätter och bostadsrätter.

Ytterligheterna beslutade man att ge KBAB rätten att besluta vad som ska ske med ”de flytande husen” på Sjögången. Tidigare har beslutet överförts till kommunstyrelsen, men nu återförs frågan till KBAB igen. Det är alltså upp till KBAB att besluta om tolv lägenheter ska byggas på vattnet i Mariebergsviken.

Sist har majoriteten även lagt ett initiativ om att utreda om det finns möjlighet att skapa fler sociala företag/kooperativ. Att få möjlighet att förändra en verksamhet från rent kommunal till en mer kooperativ arbetsplats ger människor chans att utveckla egna idéer och utveckla samarbetet på arbetsplatsen. Så länge ett stöd finnas kvar för medarbetarna från kommunens sida samt att inte behöva påskynda processen från vanlig kommunal verksamhet till kooperativ, är detta en viktigt förslag att ge människor fler möjligheter att bredda sitt arbetsliv.