Kultur- och fritidsbudget

De senaste dagarna har det varit mediafokus på Kultur- och fritidsnämndens budget och olika sparförslag. Nämnden behöver spara in sammanlagt 1,6 miljon kronor. De två alternativ som synts i debatten gäller nedläggning av Vålbergs badhus kontra Våxnäs bibliotek.

Per-Inge Lidén, vår ordförande i nämnden, har dock meddelat att det behövs mer underlag och utredning kring konsekvenserna av samtliga sparförslag. Ytterligare kommer han att besöka Vålberg på måndag, på ett aktionsmöte för att bevara badhuset, i syfte att samtala. Hans, liksom Miljöpartiets inställning, är att frågor som denna bör diskuteras offentligt när ett underlag finns, för att folk ska få veta mer och diskutera, hellre än att få ett beslut fattat över huvudet.