Kollektivtrafikmyndigheten

Äntligen är den nya Kollektivtrafikmyndigheten utsedd! Det har varit en komplex och svårgreppbar fråga för kommun- och landstingspolitiker. Regeringen har kommit med en ny lag, kollektivtrafiklagen, som kommunpolitiker brottats med under nästan ett år nu. Lagen innebär bland annat att varje län/region ska ha en huvudman för all kollektivtrafik. Låter nog enkelt. Men det är mer komplicerat i Umeå och Karlstad, eftersom de två städerna även har egen stadstrafik som ska vävas ihop med länstrafiken. För Karlstads del har det handlat om att värna stadstrafiken (Karlstadsbuss), så att den inte skjuts åt sidan eller läggs ner  för att uppgå i länstrafiken. Så det blir inte nu. Däremot hade det optimala varit att låta myndigheten ligga under landstinget hellre än Region Värmland, som nu blir fallet. Två kommuner motsatte sig landstingskontroll och därmed hamnar allt nu hos Region Värmland.

Ordförande i nämnden som därmed bildas, Nämnden för kollektivtrafik, blir Mats Sandström (S), vice ordförande blir Per-Inge Lidén. Vid sidan av honom finns även Henrik Lander (C), Niklas Wikström (FP) och Lena Melesjö Windahl (S) ifrån Karlstad. Vår ena gruppledare i landstinget, Jesper Johansson, sitter kvar som ordförande i Värmlandstrafik och Maria Frisk är genom sitt ordförandeskap i Stadsbyggnadsnämnden även ordförande för Karlstadsbuss. Jesper får dessutom en ny ersättarplats i regionfullmäktige, som utökats med 15 ledamöter.

Arbetet påbörjas direkt vid årsskiftet.