Andra signaler och bussar

Majoriteten har lagt ett initiativ parallellt i stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden som handlar om signalprioritering, det vill säga att ge bussar i kollektivtrafiken förtur i korsningen och vid trafikljus. Syftet är att bussarna ska bli mer tillförlitliga tidsmässigt, slippa vänta vid olika korsningar/trafikljus för att komma fram, och korta ned restiderna för alla resenärer. I augusti ska förvaltningarna återrapportera initiativet.

Ledbussar i typisk Karlstadsbussfärg. (Foto: Karlstads kommun)

Karlstadsbuss har införskaffat nya bussar tillsammans med Nobina (företaget som sköter själva stadstrafiken), så kallade ledbussar (alternativt dragspelsbussar). Ett av skälen är det ständigt ökande resandet. 60 % av kommunens invånare använder sig av Karlstadsbuss, en ökning med 3 %. Totalt antal resor har ökat med en halv miljon till nu sex miljoner resor årligen.