Beslut i veckan som gått

Igår blev det offentligt i Stadsbyggnadsnämnden att Karlstadsbuss får ny utförare i form av Förenade Buss nästa år. Maria Frisk har skrivit om det hela här. Nästa år är det så äntligen dags med biogasbussar, vilket MP Karlstad kämpat för länge.

kommunstyrelsen i tisdags beslutades det att påbörja ett pilotprojekt med läsplattor / iPads. Tryckta handlingar till själva kommunstyrelsen kostar 160.000 kronor årligen. Projektet ska se om man kan fasa ut pappersanvändning för hela kommunstyrelsen och eventuellt andra nämnder/förvaltningar, dels för att kunna sänka kostnader, dels för att spara in träd. Vanligtvis är det bättre att ha digitala handlingar ifall man bara ska läsa enstaka gång. Papper är bäst ifall man cirkulerar användningen mellan flertalet personer eller läser sidorna flera gånger. Att använda läsplattor kan förhoppningsvis få effekt att färre vanliga utskrifter görs av politiker och tjänstemän.