Återinförda avgifter och höjda taxor

Den politiska majoriteten, därmed också Miljöpartiet i Karlstad, har valt att godkänna återinförandet av avgifter i Kulturskolan samt höjda taxor i barnomsorgen.

Vad gäller Kulturskolan kommer avgifterna bli som följer från och med 23 augusti 2012:

 • Grundavgift per aktivitet/grupp/enskild 600:- termin
 • Fördjupning 30 minuters lektion/enskild 800:-/ termin
 • Fördjupning 40 minuters lektion/enskild 1 000:-/ termin
 • Endast orkester, ensemble eller kör 200:-/ termin
 • Instrumenthyra 350:-/termin
Detta i syfte att behålla nivån och kvalitén på skolan när utgifter inom Barn- och ungdomsförvaltningen ökar.

Barnomsorgstaxan har tidigare haft tre intervaller, men ska nu få två. Många kommuner har ett intervall, som betyder att avgiften blir 3 % av inkomsten upp till taket i maxtaxan. Karlstad har varit generösare. Anledningen till att en höjning nu sker är för att öka intäkterna till Barn- och ungdomsförvaltningen, som står inför en lönerörelse där lönerna antas öka med 3 %. Det skulle innebära ökade utgifter på upp till 23 miljoner kronor.

Avgifterna i förskolan kommer att beräknas på två tidsintervall (0-15 timmar/vecka och 16-uppåt timmar/vecka). Avgiften för närvarotid upp till och med 15 timmar per vecka höjs för första barnet från 1 till 2 procent av månadsinkomsten. Avgiften för närvarotid från 16 -35 timmar höjs för första barnet från 2 till 3 procent. Avgiften för närvarotid över 36 timmar förändras inte, utan ligger kvar på 3%.

Två exempel:

 • För barn under tre år betalar ett hushåll med 10.000 kronor i inkomst antingen 200 eller 300 kronor, beroende på antalet timmar barnet är i barnomsorgen. Ett hushåll med 30.000 kronor i inkomst per månad betalar istället 600 eller 900 kronor.
 • För barn över tre år betalar ett hushåll med 10.000 kronor i inkomst 0 eller 225 kronor. Ett hushåll med 30.000 kronor i inkomst betalar då 0 eller 675 kronor.

Det finns även intervall för hushåll med inkomster på 20.000 kronor per månad samt 42.000 kronor per månad, men här redovisas ovanstående två. Vill du se samtliga intervall och kostnader, klicka här och gå till sida 8!

Tidigare har Socialdemokraterna motsatt sig dessa höjningar och menat att man lägger mer pengar på skolan än majoriteten. Däremot visade det sig i kommunfullmäktige i januari att Socialdemokraterna inte räknat med löneökningarna i sin budget och därför saknar 10-20 miljoner kronor. Med deras budget skulle man ändå vara tvungen att överväga höjda avgifter och återinföra taxor samt besparingsåtgärder.

MP Karlstad anser inte att åtgärderna är roliga att genomföra, men är nödvändiga för att säkerställa kvalitén i barnomsorg och Kulturskolan när utgifterna ökar och det ekonomiska läget ser instabilt och sämre ut i Europa, men även här i Karlstad. Vi har ihop med de andra majoritetspartierna satsat på höjda lärarlöner, men troligtvis kommer lönernas nivå höjas mer och då är det rimligare att få in mer pengar till skola och barnomsorg än att behöva sänka kvalitet. Genom vår budget har vi även satsat på att renovera skolor, därav Hagaborgsskolan som är i så dåligt skick att den ska rivas snarast och ersättas med en ny skola, eftersom flera skolor är eftersatta. I slutändan är det personal och elever som drabbas av dåliga lokaler och försämrat underhåll, så även där har vi valt att satsa pengar.

En reaktion på ”Återinförda avgifter och höjda taxor

 1. Min oro gäller närmast Kulturskolan och då inte de barn vars föräldrar har räd att betala, utan de barn vars föräldrar inte har råd. Jag tycker inte att jag hört så mycket om hur man försvarar att några barn inte kan få del av Kulturskolans utbud. Och det är kanske de barn som skulle behöva den stimulansen bäst. Bevara kvalitén? Ja, vilka är det som får del av den kvalitén? Nu vill jag inte bråka om det skulle visa sig att ingen enda behöver avstå för att hen inte har råd. Det är förstås fråga om en prioritering inom familjen, men vi vet ju att det finns många familjer som knappt får det att gå ihop sen det absolut nödvändigaste är betalt.
  Uppdraget till tjänstemännen måste nu vara att finna ut hur barn vars föräldrar inte har råd ska kunna få ta del av Kulturskolans utbud. Kanske kan man ha ett antal friplatser eller stipendieplatser som man får söka? På något sätt måste det gå. Jag kan bara inte acceptera att några inte får vara med.
  Med gröna hälsningar
  Ulla

Kommentarer inaktiverade.