Karlstadsbuss i topp!

För första gången hamnar Karlstadsbuss etta i kollektivtrafikmätning, utförd av Svensk Kollektivtrafik. Karlstadsbuss medborgare är de nöjdaste i landet nu. 81 % är nöjda med hur de upplever sin kollektivtrafik. I andra mätningar ligger Karlstadsbuss två bland de nöjdaste resenärerna. Att driva kollektivtrafik handlar inte bara om att köra bussar, utan om att inkludera kollektivtrafik, gång- och cykelbanor i hela samhällsplaneringen och stadsbyggnationen.

– ”Förändringarna som gjordes för några år sen, med nytt linjenät och ökad turtäthet, har medverkat till att invånarna blir allt nöjdare med sin kollektivtrafik. Det är ett bevis på att det vi gjort är bra, men innebär också att vi måste fortsätta arbeta för att inte den goda spiralen ska vända”, säger Maria Frisk, ordförande i Karlstadsbuss och Stadsbyggnadsnämnden.