Utveckla Karlstads centrum

Idag hade Maria och Centerpartiets Henrik Lander pressträff om Karltads nya solsida – älvstråket i Karlstads centrum. Imorgon beslutar nämligen Stadsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Teknik- och fastighetsnämnden om att sjösätta utvecklingsarbetet med att skapa en ny så kallad solsida. Området det handlar om sträcker sig från Sandbäcken, där Infanteribrigadmuséet ska ligga, ner till Karlstads Teater (Operan), över till Tingvallastaden med Almen och Museigatan och området runt Sandgrund. Här finns en kulturhistoria som sällan lyfts fram, liksom fina, sköna miljöer att röra sig, med äldre bebyggelse, närhet till älven samt Värmlands Museum, Stadsbiblioteket och det blivande Lars Lerinmuséet.

Här finns även möjlighet att skapa en trevligare, mer användbar och tillgänglig, centrummiljö.

Idén är nu att föra en dialog med berörda i området samt med karlstadsbor överlag om hur området kan se ut.

Därmed säger även majoriteten nej till Socialdemokraternas motion om att bebygga badhusparkeringen/parken (intill det gamla badhuset, inte Sundsta badhus), som ligger inom nämnda område, eftersom vi vill invänta alla förslag och idéer som uppkommer under dialogen.