Gång- och cykelväg i Vålberg

Igår var Karin Granström och jag i Vålberg för att titta på möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg (GC-väg) bakom affären upp till ett bostadsområde. Vi sitter båda i Teknik- och fastighetsnämnden och det här är ett medborgarförslag som kommer att tas upp vid nämndsammanträdet nästa vecka. Eftersom medborgarförslaget har fått stöd av 400 namnunderskrifter ville vi titta närmare på området och bilda oss en egen uppfattning om det går att anlägga en GC-väg.

Tjänstemännen i kommunen menar att det är svårt att anlägga en GC-väg bakom affären eftersom det är en mycket brant backe upp till bostadsområdet. Tidigare förekom det en del buskörning med mopeder och för att öka trafiksäkerheten lade kommunen upp en jordvall längst upp så att inte cyklar eller mopeder skulle kunna köra i backen.

När vi gick uppför backen såg vi att det var en väl upptrampad stig, trots att den bitvis var brant. Väl uppe fanns det många hus och vi förstod att det är mycket lockande att ta genvägen nerför backen för att komma till affären, jämfört med att åka en lång sträcka runt om. Att det var en stor jordvall längst upp hindrade inte att många valde att ta genvägen nerför backen.

Så vi kom fram till att om man kunde anlägga en GC-väg och kombinera det med trappsteg i de brantaste delarna där man även kan leda cykel och barnvagnar så skulle det bli en ganska bra lösning. De boende kommer att använda backen oavsett om det finns en GC-väg eller inte så då borde kommunen kunna göra backen mer tillgänglig och inbjudande samtidigt som det inte går att köra cykel eller moped i full fart i backen. Vi tyckte också att det skulle passa bäst med någon form av beläggning som gör GC-vägen lite mer stigliknande. Asfalt passar inte så bra i miljön.

Vi pratade även med en kvinna som tyckte att om en bänk kunde placeras någonstans mitt i backen så skulle det vara bra för dem som vill vila sig lite. På våren fylls dessutom hela sluttningen av vitsippor som hon tyckte att vi skulle komma tillbaka och titta på. Och finns det då en bänk att sitta på så blir det en väldigt trevlig miljö.

Vi tar med oss våra intryck och försöker få ett beslut i nämnden att en GC-väg anläggs. Och så får vi hoppas att vi kan återkomma till Vålberg nästa vår och sitta på en eventuell bänk och titta på vitsipporna.

/Monika Bubholz, ersättare i Teknik- och fastighetsnämnden

2 reaktioner på ”Gång- och cykelväg i Vålberg

 1. Tack Monika Vi vill ha flera CG, bra miljö insatsar, kanske folk tänker sig flytta till små orter som Vålberg om det finns bra CG
  Lycka till
  Asso Zand

 2. Björn Gladh

  Jag bodde i 12 år uppe på Åstorp höjden dit gångvägen leder. Den är riktigt brant bitvis.
  Kul med politiker ute i vardagens problemlösningar.
  Kul initiativ
  Björn Gladh

Kommentarer inaktiverade.