Karlstadpolitiken till Facebook

Den 1:a september kommer en sida dyka upp på Facebook, centrerad kring kommunpolitiken i Karlstad.  Den politiska majoriteten lade ett initiativ om detta under 2011 och idag har ytterligare ett steg närmare förverkligande tagits.

Fokus ska ligga på medborgardialog, inte vara en arena för politiska budskap från partierna. Den är tänkt att efterlikna den befintliga Facebooksidan som kommunen har idag.

Det som återstår är hur finansieringen och det exakta genomförandet ska vara. Den huvudsakliga finansieringen kanske hellre ska ligga på partierna hellre än kommunen, medan kommunen är administratör för att garantera att politiska företrädare följer riktlinjerna, liksom att inga påhopp, trakasserier eller hot förekommer.

Eftersom MP Karlstad vill få ut politiken till fler medborgare, tror och hoppas vi att detta ska vara ett av de olika sätt som kan engagera fler personer politiskt samt besvara frågor från medborgare. Idag finns knappast ett sätt eller en kanal för politiska samtal, utan en uppsättning. Karlstads egen Facebooksida har i skrivande stund över 12.000 följare och förhoppningen är att ett antal av dessa även ska kunna delta på den kommunpolitiska sidan.

Miljöpartiet är i dagsläget det mest aktiva partiet på Twitter, med ett stort antal politiker som twittrar runtom i Sverige. Två av dessa är våra egna kommunalråd i Karlstad, vars länkar finns här till höger.