En liten framgång i barn- och ungdomsnämnden

Igår fick jag igenom ett yrkande om en liten ändring i reglerna för antagning till förskolan. En liten detalj för kommunen, men som kan ha stor betydelse för de få barn som berörs.

Vid platsbrist på en förskola prioriteras dels barn som bor i skolområdet, dels barn som har syskon som går i den förskolan – men syskonprioriteringen har bara gällt om man bor inom skolområdet. Eftersom vi har platsbrist i många förskolor, innebär det att den som av någon anledning fått plats för sitt första barn i ett annat skolområde löper stor risk att bli förhindrad att låta yngre syskon börja i samma förskola som det äldre syskonet.

Ur ett barnperspektiv tyckte jag detta var olyckligt på flera sätt: a) Inskolningen av yngre barn underlättas av att de kommer till en förskola där de har ett syskon, och där de känner igen sig för att de varit med och hämtat och lämnat sitt äldre syskon. b) Under de år då båda barnen går i förskolan är det en fördel att syskon får vara tillsammans en del (mer eller mindre, beroende på hur integrerade olika åldersgrupper är) när de är i förskolan. c) Att föräldrarna bara behöver hämta och lämna på en förskola betyder att barnen, eller åtminstone det ena barnet, får vara i storleksordningen en halvtimme, kanske upp till en timme, mer med sina föräldrar varje dag. Dessa fördelar skulle alltså barnen missa om vi tvingar dem att gå i olika förskolor.

Den ändring som jag yrkade på, och som barn- och ungdomsnämndens majoritet antog, innebär att syskon till barn som redan går i en förskola ska prioriteras
ÄVEN om de bor i ett annat skolområde. Som sagt, en liten detalj för kommunen, men som kan ha väldigt stor betydelse för de barn som berörs. Det känns bra att det går att påverka saker till det bättre genom att sitta i nämnden!

/Torbjörn Nilsson, ersättare i Barn-och ungdomsnämnden