Tak över Tingvalla vs vårdboende?

Tak över Tingvalla har utgjort centra för en lång debatt i Karlstad under åren. Partier har lovat tak över Tingvalla i flera år, och både S och dåvarande Alliansen gick ut med detta i valrörelsen 2010. Miljöpartiet sade i handlingsprogrammet för mandatperioden 2010-2014 att vi gärna ser tak över Tingvalla i samarbete med externa aktörer, för att få ner kostnader. Något som också Alliansen påtalat som en viktig del om arbetet ska komma tillstånd. I det gemensamma handlingsprogrammet med de Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna står: ”[…] öppna för, att tillsammans med andra intressenter, medfinansiera ett tak över Tingvalla is.”

Teknik- och fastighetsförvaltningen fick för en tid sedan i uppdrag att ta fram förslag i olika prisklasser och hade för någon vecka sedan en presentation av de förslag som tagits fram. Ännu har ingen politiker, eller politiskt parti tydligt uttalat sig för något av de olika alternativen, eller emot heller för den delen. Vänsterpartiet gick i fredags ut i media och menade att en återremiss på utredningen är att föredra, så att kostnaden och förslagen kan justeras.

Det är ingen hemlighet att det finns flera andra kommunala verksamheter som också behöver ytterligare resurser, eller har effektiviseringar att göra, och prioriteringen mellan dessa sker i kommande budgetprocess och i kommande budget.

Lokala media, NWT och VF idag artiklar om frågan, och går steget längre och ställer tak över tingvallasatsningen emot satsning på vård och omsorg – något som aldrig ens varit diskuterat. Per-Samuel Nisser säger så här i NWT: ”I närtid klarar vi inte av en investering på 400 miljoner i en bandyhall. Då måste det komma in andra finansiärer.”

Miljöpartiet kommer att diskutera frågan på ett kommande medlemsmöte och fatta beslut om hur partiet fortsättningsvis ska ställa sig till frågan.