Beslut om tak över Tingvalla

På gårdagens medlemsmöte diskuterades i en av de senaste kommunpolitiska frågor som synts i massmedia: förhållningssättet kring de utredningar och kostnader som gjorts kring tak över Tingvalla.

Efter många olika inspel beslutade medlemsmötet att inte stödja något av de nuvarande fyra alternativen på tak över Tingvalla. Vi ser hellre att det framarbetas andra, billigare förslag som även inbegriper externa aktörer, vilket står i vårt eget handlingsprogram och som även legat som grund för den politiska diskussionen både denna och förra mandatperioden.

Miljöpartiet i Karlstad är således inte berett att driva frågan i budgetdiskussionerna framledes. MP Karlstad är inte negativa till tak över Tingvalla, men ska det kunna bli verklighet behövs antingen sponsorer i hög utsträckning eller en annan billigare lösning än vad som presenterats. Det finns många andra satsningar som är viktigare både för kommunens medborgare och för Miljöpartiet som parti. Exempelvis vårdboenden behövs och är avsevärt viktigare än en idrottsarena för 120-400 miljoner kronor. Det är inte försvarbart när pengar behövs till skola, vård och omsorg. Vi renoverar och bygger nya skolor under mandatperioden, eftersom flertalet skolor är i så dåligt skick att varken elever eller personal bör vara där. Vi bedömer att det är en viktigare investering än tak över Tingvalla eller nya idrottsarena, i synnerhet när ingen annan part är med och stöttar idén finansiellt eller ekonomiskt.