Kulturpeng

I vårt gemensamma handlingsprogram med de fyra borgerliga partierna (liksom i vårt eget handlingsprogram) står det att man vill utreda införandet av en kulturpeng inom kommunens verksamhet, det vill säga att barn och ungdomar får en regelbundet återkommande summa pengar att spendera på kulturutbud. Idag finns Kulturskolan i kommunen, vars huvudinriktning är musik.

I samtliga tre berörda nämnderna, Barn- och ungdomsnämnden (dit Kulturskolan hör), Kultur- och fritidsnämnden (beställare av utredning), och Karlstads-Hammarö Gymnasienämnd, väljer man att avslå motionen (som kom ifrån Moderaterna under förra mandatperioden). Anledningen är att kostnaden av Kulturskolan med ett införande av kulturpeng beräknas stiga från 14,5 miljoner kronor till 19,7 miljoner ifall lika stort antal elever går på skolan. Tidigare i veckan sa Gymnasienämnden nej

Däremot kan det längre fram finnas viktiga inslag i utredningen som kan användas ifall någon form av kulturpeng skulle införas i framtiden.