Inga burägg i upphandlingen

Under gårdagen fattades inte bara beslut om en fyra miljarders kommunbudget i kommunledningsutskottet, utan kommunstyrelsen fattade även beslut om att bifalla ett medborgarförslag om burägg. Två medborgarförslag inkom som ville att kommunen inte ska köpa in burägg av djuretiska skäl vid upphandlingar av livsmedel. Inga invändningar inkom och förslagen gick igenom! Det går att påverka stort som smått.