Arbetet börjar igen

Augusti innebär att politiken börjar vakna till liv igen, efter en liten vila på drygt en månad. Efter junis olika möten ebbar kraften ut och fler arbetsplatser töms på människor, varpå det blir svårt att försöka hålla igång löpande verksamhet. Det finns få tjänstemän på plats, de allra flesta politiker tar en vilopaus efter nästan ett år utan paus, många företag och föreningar blir mindre aktiva.

Nu är det dags att både arbeta och engagera sig föreningsmässigt ännu en gång, börja fylla kalendern med tiotals möten månatligen och försöka påverka världen.