Miljöpartiet behövs!

Tidigt i somras kom Miljöaktuellts årliga kommunranking över kommunernas miljöarbete. Karlstads kommun rankas nu som åttonde bästa kommun i landet, en förbättring med fyra placeringar. Visserligen kan inte miljöarbete enbart mätas utifrån olika besvarade frågor eller rankingar, men det ger ändå en översiktlig bild över vad som kan åstadkommas.

I våras utsåg även Cykelfrämjandet de främsta cykelkommunerna, varav Karlstad hamnar bland de fem bästa kommunerna i landet, och Gröna Bilister ansåg att Karlstad är bäst på miljöbilar.

MP Karlstad har genom åren drivit frågor som hårdare energikrav vid byggnation, fler gång- och cykelvägar, hårdare krav för vad som utgör en miljöbil när det gäller parkering i staden, bättre upphandling, mer solvärme, energieffektivisering av kommunens verksamhet och biogas. Tydligen gör det skillnad att ha ett miljöparti med!