Bättre ekonomi än väntat?

Idag på kommunstyrelsen fattade majoriteten ett beslut om att sätta in tio miljoner kronor extra till underhållssatsningar och en halv miljon till stadsbyggnad. På grund av skollokaler och vårdlokaler behövs repareras vill man tidigarelägga en del investeringar och därmed använda de här pengarna. Sammanlagt tillfaller ungefär 75 miljoner kronor kommunen. Varför?

Miljöpartiet har varit starkt emot de förändringar som Alliansregeringen genomfört med sjukskrivningar och utförsäkringar. Vi delar inte uppfattningen om att människor ska få sämre villkor och riskera att hamna på försörjningsstöd ifall man inte kan arbeta eller blir sjuk en längre tid, alternativt tvingas ut i arbete när man inte kan jobba på grund av skada eller sjukdom. Man botar inte sådant genom utskrivning från samhället.

På grund av att reglerna blivit hårdare för sjukskrivning har färre personer varit sjukskrivna. Därmed har kommunerna betalat in för mycket pengar till AFA Försäkring, som finansierar sjukförsäkringskostnader inom kollektivavtalsreglerade försäkringar. Främst är det åren 2007 och 2008 som kommer att ”återbördas” till kommunerna.

Enkelt förklarat sker återbetalningen som en engångshändelse och ska därför användas för saker som inte kräver mer resurser framöver, utan kanske hellre lättar på bördan, och detta ska så ske i år. En nämnd och förvaltning som har bedömt det som rimligt att kunna göra så i år – Teknik- och fastighetsnämnden. De kommer få de tio tilldelade miljonerna för att minska den ekonomiska belastningen kommande år.  De övriga 65 miljonerna kommer ge ett mer positivt resultat, som kan användas som buffert ifall verksamheter behöver extra tillskott samt begränsa upplåningen och räntekostnader som kommunen har just på grund av investeringar och restaureringar.