MP Värmland tar ställning för tågstoppen!

I dagarna har Miljöpartiet i Värmland gått ut med hur man vill att tågstrategin i Värmlandstrafik ska hanteras och var beslutet bör fattas.

Värmlandstrafik håller just nu på att ta fram ett underlag i form av en strategi för tågutveckling som  styrelsen snart ska ta ställning till. Tjänstemannaförslaget innebär att 17 tågstationer läggs ned på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan. Miljöpartiet i Värmland tycker att det är utvecklingsfientligt eftersom man på andra håll i landet öppnar nya stationer i samverkan med att kommuner. Det är också något som Miljöpartiet i Karlstad, tillsammans med alla andra partier i Karlstads kommun jobbar för att få till lokalt inom kommunen, där det i den senaste översiktsplanen förespråkas tågstopp i bl a Skåre och Skattkärr.

Förslaget om att minska antalet tågstopp har mött stor kritik från tågpendlare i Värmland. Det borde vara en självklarhet att man lyssnar på de som reser kollektivt och inte försämrar möjligheten att bo på landsbygden och resa på ett hållbart sätt. Frågan om kollektivtrafikstrategi och tågstopp är också ofrånkomligt en politisk fråga, och en strategisk viktig fråga för Värmland som borde hanteras av Kollektivtrafikmyndigheten.

Trots den tydliga politiska kopplingen, är det få politiska partier som tagit strid för möjligheten för de som bor på landsbygden att åka kollektivt. Miljöpartiet tycker inte att det håller. Därför vill vi idag utmana alla andra partier i Värmland. Vilken tågstrategi vill ni ha inför framtiden? Vill ni ha kvar de tågstopp som finns? Är ni beredda att utveckla nya? Hur vill ni att möjligheterna att resa på ett hållbart sätt i hela Värmland ska utvecklas?

Miljöpartiets förslag är att man både kör ett snabbtåg på morgonen och 15-20 minuter efter kör ett som stannar på alla hållplatser. Det fungerar utan att man behöver ta bort tågstoppen. Nya signalsystem kan förbättra informationen till tågen så att de inte behöver bromsa om det inte står någon på stationen och bättre tidtabellsläggning så att tågen kan gå på maxfart utan att stå och vänta vid stationerna. En bra kollektivtrafik på landsbygden gynnar inte bara de som bor där, utan också Karlstad och hela Värmland.

En reaktion på ”MP Värmland tar ställning för tågstoppen!

  1. Pingback: bra kollektivtrafik – en lekstuga, enligt (S) | mariafrisk

Kommentarer inaktiverade.