Kraftvärmeverket börjar byggas!

För snart ett år sedan beslutade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna Karlstads Energi bygge av ett nytt kraftvärmeverk på Heden. Sedan dess har upphandlingen och diverse tillstånd ordnats. Under tiden har även uppgradering av den blivande anläggningen skett, vilket gör att effekten kommer bli 32 MWh istället för 30 MHw. Dessutom cirka 50 miljoner kronor billigare än beräknat.

Det massmediala intresset var stort!

Som Karlstads Energi ordförande, Åke Pettersson Frykberg (MP) sa, innebär det nya kraftvärmeverket att nästan allt fossilt bränsle är utfasat i systemet. På mindre än trettio år har alltså 99 % av oljan försvunnit, vilket dels är en oerhört bra miljösatsning, dels en bra ekonomisk lösning. Karlstads Energi slipper betala 800 miljoner kronor årligen för olja utifrån, samtidigt som man tar in sopor och flis ifrån närområdet, till avsevärt mindre kostnader. Minskningen av utsläpp motsvarar 360.000 ton koldioxid, alltså 115.000 bilars utsläpp.

Reportage från SVT Värmlandsnytt, NWT