MP får medhåll om sjuklöneansvar

För ovanlighetens skull handlar dagens inlägg om småföretag och sjuklöneansvar. Förra veckan har Småföretagarnas Riksförbund en debattartikel i Värmlands Folkblad om sjuklöneansvaret och hur partierna behandlat den frågan i sina respektive budgetar (på riksplan).

MP vill slopa ansvaret helt och hållet för samtliga bolag med tio anställda eller färre. Detta i syfte att minska den ekonomiska bördan på små företag, där det kan bli dyrt ifall en eller flera anställda blir sjuka eller återkommande sjuka. Istället för att företaget ska behöva betala frånvaron, eller den anställda känna kravet att ständigt vara frisk på arbetsplatsen, tar staten ansvaret att betala. Detta är även i linje med vad Småföretagarnas Riksförbund menar är rimligt.

Ytterligare vill MP sänka arbetsgivaravgifterna som ska gynna små företag, underlätta anställningar inom exempelvis enpersonsföretag. Även detta anser småföretagarna var ett steg i helt rätt riktning.