Miljöpartiet svarar om infrastrukturen

Igår lade Miljöpartiets riksdagsgrupp fram ett motionssvar på regeringens infrastrukturproposition. Propositionen handlar om hur väg och järnväg ska prioriteras de närmaste 12-13 närmaste åren.

Eftersom infrastrukturen står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp är det självklart att transportsektorn måste förändras. Miljöpartiet vill att utsläppen minskar med 80 % t.o.m. 2030 (jämfört med 1990 års nivåer). Miljöpartiet vill bland annat, till skillnad från regeringen, därmed sätta ett tydligt utsläppsmål, prioritera järnvägen genom att lösa flaskhalsar, öka kapaciteten och driften, därmed satsa 70 miljarder kronor mer än regeringen. Ytterligare vill MP inte lägga pengar på Stockholms motorvägar samt använda sig av, och lagstadga om, fyrstegsprincipen, vilket innebär att man prövar åtgärder som kan minska transportbehoven innan nya vägar och järnvägar byggs.

Vår värmländska riksdagsledamot Stina Bergström skrev även på Dagens Nyheter tillsammans med Åsa Romson.