Värmlandsteatern

Igår hade Per-Inge en artikel i VF om att fortsätta stödja Värmlandsteatern. Man höjer grundanslaget för att skapa en långsiktig lösning för teatern.