förtroende viktigt i politik

Efter valet 2010 diskuterade Miljöpartiet i Karlstad framtida utmaningar för kommunen med  de båda ”blocken” – S, V samt de borgerliga partierna. Ett antal gånger har Socialdemokraterna i Karlstad berättat olika versioner om vad som hände i våra gemensamma förhandlingar efter valet 2010. Syftet har hela tiden varit att påvisa att S valde bort MP – det har varit lite olika versioner, ett tag var det vår syn på Eriksberg som en väl integrerad del av stan som gjorde att de inte ville samarbeta med MP, andra tider har det handlat om att MP inte var nog motorvägs-vänliga och nu påstås det i en artikel i dagens NWT att det avgörande var att MP skulle krävt att Åke Pettersson Frykberg skulle fortsätta som ordförande i Karlstad Energi.

MP har aldrig kommenterat förhandlingarna eftersom vi menar att sådana måste kunna föras i förtroende och uppriktighet utan att någon springer till media med olika versioner hela tiden. Men nu börjar vi tröttna. Vi känner dessutom ett behov av att få berätta vår version av historien.

Sanningen är den att det i förhandlingarna diskuterades politik. Utifrån våra samtal växte två handlingsprogram fram med de båda parterna. Dessa diskuterade MP noga och seriöst på två föreningsmöten. Vi ställde dem mot varandra, nästintill punkt för punkt. Detta tillsammans med några andra faktorer gjorde att vi gärna ville styra ihop med C, FP, KD och M. Det handlade om allt från satsningar på cykelvägar, biogasfrågor, stadsplanering, nya och grönare ägardirektiv till våra bolag och framförallt en vilja att driva dessa frågor tillsammans. Visst diskuterades också poster men det var aldrig avgörande.

Men det allra viktigaste är detta: samarbete, samtal och förhandlingar handlar om förtroende. Förtroende som tar lång tid att bygga upp, men går snabbt att riva ner. Att socialdemokratiska företrädare gått ut med egna och starkt vinklade påståenden om vad som sades i våra förtroliga möten skapar inte förtroende.

/Maria Frisk & Per-Inge Lidén, Språkrör för Miljöpartiet i Karlstad