Virtuell stadsutveckling

Vill du lämna synpunkter på stadsutvecklingen eller göra en virtuell rundvandring i Karlstad för att se hur staden skulle kunna se ut med egna förslag?

Idag beslutade den politiska majoriteten i Stadsbyggnadsnämnden att förvaltningen ska samarbeta med gymnasieskolans TIME-utbildning i syfte att skapa en app och/eller webbversion som människor kan använda på surfplatta eller dator.

Ett huvudsyfte är att få fler yngre människoratt intressera sig för stadsbyggnadsfrågor, just för att yngre generellt inte är aktiva i sådana frågor. Om Karlstads kommun ska utvecklas måste fler människor enklare och snabbare kunna lämna synpunkter eller förslag till politik och tjänstmän. Det här är ett sådant sätt.