Gustav Fridolin (MP) i Karlstad och Hammarö

Igår fick Karlstad storbesök av Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet. Dagen bjöd på många besök såväl intressanta diskussioner. Skolan var ett genomgående tema under dagen.

På Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad och på Hammarlundens högstadium på Hammarö efterfrågade Fridolin synpunkter på vad som kan förbättras i skolan. En faktor som många var tveksamma till var det nya betygsystemet och den press som efterföljts av detta hos elever. Fridolin la vikten på förhållandet mellan lärare och elev och att den ska stärkas, så att varken eleven känner att man inte blivit sedd eller att läraren mår dåligt över att tidsbristen resulterat i att man inte hunnit bekräfta alla elever.

I Orrholmsgaraget samlades ett helt entourage av åskådare för att lyssna på Fridolins framtidsutsikter för Karlstad om 200 år. Fridolin skiftade istället fokus och interagerades med Karlstadpublikens visioner där han bad om en sammanfattad beskrivning av läget inom jobb, skola och klimatsektorn om 200 år. Inom klimat diskuterades det fram att ett klimatsmart leverne kommer vara normen. Det sades även att trösklarna för kunskap är lägre mellan aktörer och att fokus ligger på ett helhetsperspektiv mellan dessa. Fortsättningsvis, fördes många intressanta samtal kring jobb, där man sa att i framtiden ska de som vill jobba kunna göra det, medan de som inte kan jobba, inte kommer tvingas till det eller tvingas till försörjningsstöd. På området skola sa man att framtidens skola kommer vara fullständigt integrerad med resten av samhället samt vara mer praktiskt inriktad.

Sammanfattningsvis, en dag med en väldigt inspirerande talare i spetsen och en väldigt inspererande och engagerande publik.Bild

Lärare i samhällskunskap Emil Mörk på Folkuniversitetets gymnasium och språkrör Gustav Fridolin BildBild

Fridolin inviger Rosa Parks korridor på Folkuniversitetets gymnasium i KarlstadBildBild

Kommunalråd Per-Inge (MP), språkrör Gustav Fridolin (MP) och riksdagsledamot Stina Bergström (MP)Bild

Högläsning i OrrholmsgaragetBildBildBild

Klass 9C på Hammarlundens högstadium lyssnar på Gustav Fridolin Bild

En reaktion på ”Gustav Fridolin (MP) i Karlstad och Hammarö

Kommentarer inaktiverade.