Varför kvoterar MP Karlstad bara upp kvinnor på sin kommunfullmäktigelista?

Miljöpartiet de gröna i Karlstad har bestämt sig för att endast kvotera upp kvinnor på sin KF-lista vid valet 2014. Det beslutet togs på ett medlemsmöte för några veckor sedan. Jag tänkte här berätta lite om varför.

Miljöpartiet har en stolt historia av att motverka samhällets ojämställdhet med kvotering. Därför har vi två jämställda språkrör av olika kön och därför har vi från början kvoterat listor till olika val, talarlistor på möten med mera. Detsamma gör vi i Karlstad. Genom att ha två kommunalråd på halvtid kan vi vara representerade av flera kön i maktens centrum.

Samhället är ojämställt
Tyvärr är samhället idag inte jämställt. Fortfarande blir kvinnor missgynnade vid val till maktpositioner både i politiken och i bolag. Kvotering är ett sätt för vårt parti att säga – det här går vi inte med på! Vi vill inte ställa upp på en ojämställd maktfördelning där kvinnors kompetens värderas lägre.

Ojämställd KF-grupp idag
Vi gick till val 2010 med en lista med parvis könsvarvning – alltså varje ”par” (nr 1&2, 3&4 osv) måste bestå av en man och en kvinna. Idag sitter vi med en kommunfullmäktigegrupp som består av fyra män och en kvinna på ordinarie plats! Varför då? Jo för att samhällets strukturer påverkar vår grupp. Det är generellt sett män som blir personkryssade in i KF och det är generellt sett unga kvinnor som lämnar KF av olika skäl. Precis det har hänt oss.

Finns inget skäl att kvotera upp män
Nästa mandatperiod vill vi inte ha en ojämställd KF-grupp när halva mandatperioden har gått. Därför kvoterar vi bara upp kvinnor. Eftersom samhällsproblemet är att män generellt sett får mer makt och inflytande i samhället finns det inget skäl att kvotera upp män. För så har det varit. Även om det teoretiskt sett skulle vara tre kvinnor i topp på vår KF-lista i provvalet så hade en man kvoterats upp ovanför den andra och tredje kvinnan. Med vårt nya förslag kommer inte det hända – däremot kommer kvinnor kvoteras upp om det blir många män i toppen.

Jämställdheten i Karlstads kommunfullmäktige
Jämställdhet är en ständig kamp. I Karlstad har vi en jämn fördelning i kommunfullmäktige. Lika många män som kvinnor representerar partierna. Det är en positiv effekt av att partierna under 90-talet insåg att den enda vägen framåt var att kvotera in kvinnor på sina listor. ”Varannan damernas” kallades det. Vi kan också se att ju längre upp vi kommer i makthierarkin – desto mer män är representerade. Men så fort något parti släpper på detta ansvar riskerar vi att falla tillbaks i förlegade samhällsstrukturer. Det vill inte vi vara skäl till!

Därför har vi bestämt oss för att bara kvotera upp kvinnor på vår KF-lista vid valet 2014. Vad tycker du om det? Kommentera gärna nedan, men tänk på att fokusera på goda argument och god ton!

Martin Oscarsson
Sammankallande i MP Karlstad
Här kan du se mer statistik om jämställdheten i Värmland och Karlstad: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/pa-tal-om-kvinnor-och-man.pdf

3 reaktioner på ”Varför kvoterar MP Karlstad bara upp kvinnor på sin kommunfullmäktigelista?

  1. Ulla Brodow

    Detta kan jag inte svara kort på. Vi har i demokratisk ordning tagit beslut på att bara kvotera upp kvinnor inte män. Det ställer jag upp på. även om jag på mötet röstade för att män också skulle kunna kvoteras upp inför möjligheten att vi skulle råka få en anhopning av kvinnor i toppen. Der tror jag nu inte blir aktuellt. Så nog om detta. Det ska bli spännande
    Jag tycker det går för långsamt med en demokratisk kvinnorepresentation .Alla kvinnor som vill ska få allt stöd att arbeta politiskt. Men orkar alla? Jag tycker ibland att det ställs för höga förväntningar, nästan krav på oss kvinnor. Så länge inte männen tar delat ansvar för barn och hemarbete, har många kvinnor en situation som inte ger dem tid eller ork att aktivt delta i t ex poltik. Viljan kan nog finnas, men inte orken. Om du ändå tar på dig ett politiskt uppdrag utöver allt det andra brukar det sluta på ett sätt; du går i väggen eller du hoppar av i tid. Sä problemet är kanske inte hur vi ska få in fler kvinnor i politiken genom kvotering, utan hur vi ska få män att ta fullt ansvar för hem. barn och omsorg om äldre när samhällets resurser inte räcker till.

Kommentarer inaktiverade.