Ny trafikplan för Karlstad

Förra veckan behandlade teknik- och fastighetsnämnden Karlstads trafikplan. Planen beskriver vad som måste göras med trafiken för att nå de mål som vi har satt för en hållbar utveckling. 

Eftersom Karlstad förväntas växa så kommer även det totala resandet att öka. Samtidigt börjar redan idag en del leder korkas igen vid rusningstider, till exempel Karl IX gata som är en viktig infartsled till centrum. För att hantera ett ökat resande och samtidigt minska utsläpp och buller, och förbättra tryggheten, så måste fler resor ske till fots eller med cykel. Fler måste också välja kollektivtrafiken istället för bilen. Det måste därmed bli attraktivt och enkelt att välja cykeln eller bussen istället för bilen. Man ska också kunna känna sig trygg när man promenerar. 

Trafikplanen har förslag på ett BRT-stråk (Bus Rapid Transit) för bussarna från Välsviken i öster via universitetet och centrum och Bergvik ut till Zakrisdal. Bussarna ska ha företräde i trafiken vilket gör att fler väljer dem istället för att sitta i bilköer.

För cykeltrafiken föreslås bland annat ett stomlinjenät som förenklar resor till/från centrum och även resandet mellan olika stadsdelar.

Biltrafiken väntar man sig kunna minska genom att ändra i bilnätet och omfördela trafik från känsliga till mer trafiktåliga miljöer. På så sätt skapas också mer attraktiva miljöer i och omkring centrum. E18 ska vara den led som väljs i första hand. Hamngatan, som idag är som en barriär mellan centrum och järnvägsstationen, föreslås byggas om till tvåfilig väg och på så sätt styrs trafiken om till till exempel Sjömansgatan. En ny bro för kollektivtrafik, bilar, cyklar och gående mellan Jakobsberg och Ullebergsleden föreslås och en vidare sammankoppling med Rosenborgsgatan. På mötet i Teknik- och fastighetsnämnden beslutade majoriteten (MP+alliansen) att det är viktigt att denna förbindelse får karaktären av stadsgata så att den inte blir en genomfartsled. 

Miljöpartiet tycker att planen är ett viktigt steg framåt för att drastiskt minska klimatpåverkan, buller och skadliga utsläpp, och att skapa en attraktiv stad. De konkreta förslag som ges förväntas vara genomförda senast 2020.

I planen påpekas att det också behövs satsningar på att påverka attityder, så att cykeln och bussen blir norm för hur vi tar oss fram i staden i stället för bilen. Vad tycker du att vi ska göra för att göra det ännu lättare att ta cykeln eller bussen till affären, träningen, vännerna eller arbetet?

/Karin Granström, ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden

/Monika Bubholz, ersättare i Teknik- och fastighetsnämnden

En reaktion på ”Ny trafikplan för Karlstad

  1. Fredrik Ingemarsson

    Har ni glömt hammaröleden? Den bör byggas om och ledas över örsholmen vilket befriar tormestad, norrstrand och södra kroppkärr från det ökade bullerproblemet. Vid svinbäcken passerar dagligen 17400 fordon varav 10% är tung trafik.

Kommentarer inaktiverade.