Särskilt ömmande omständigheter

Få politiskt intresserade kan ha undgått att se hur Miljöpartiet lyckats få med sig Alliansen på att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”. Det förbättrar möjligheterna för fler asylsökande barn att stanna i Sverige.

Miljöpartiet hade gärna sett att vuxna inkluderats i överenskommelsen, men förhoppningsvis innebär denna ändring att barns familjer får stanna. Längre fram kommer även förändringar vid regelverk för arbetskraftsinvandring presenteras.

För den som vill ha mer information finns det här: