Mer miljö- och klimatarbete!

Karlstads kommun har nu anslutit sig till två nya nätverk för miljö- och klimatarbete: Klimatkommunerna samt Sveriges Ekokommuner. Sedan tidigare tillhör kommunen olika nätverk för att förbättra arbetet i frågorna. Men efter en översyn över vilka nätverk som ger mest tillbaka och är lämpligast att tillhöra nu, ansökte man om medlemskap i dessa två. Ansökningar som gick vägen!

Vår ordförande i Miljönämnden, Martin Oscarsson, berättar mer!