Nu ska maten och pennorna samåka till skolan!

Ibland är miljöarbete väldigt konkret och enkelt. Det fick jag lära mig när jag var på konferens för några år sedan där vi fick lära oss om samordnad varudistribution. Det innebär att istället för att det kommer tio lastbilar med olika saker till till exempel en skola, samlas pennorna, blöjorna, maten, böckerna med mera i en bil som åker till flera ställen.

En samordning av varor bidrar till att minska antalet transporter, detta ger effekter i form av ökade miljövinster, ökad trafiksäkerhet, ekonomiska besparingar, förbättrad arbetsmiljö samt att det uppmuntrar lokala leverantörer att delta vid upphandlingar.

Det är själva definitionen av Win-Win, och har dessutom visat sig framgångsrikt i de kommuner som redan infört det, till exempel Växjö – som räknar att de minskat utsläppen från varutransporter med 70%.

På dagens kommunstyrelse beslutade alltså Miljöpartiet och de fyra borgerliga partierna att införa samordnad varudistribution från och med 2014. Det blir ett spännande arbete att följa, och det är himla kul att se en idé från en konferens få liv på detta vis!

/Martin Oscarsson – ordförande i miljönämnden