Kronoparkens hus

Sedan några månader tillbaka har jag lett en arbetsgrupp mellan Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt Teknik- och fastighetsnämnden om utvecklingen på Kronoparken. det har resulterat i att vi gått vidare i ett samtal med studieförbunden i Karlstad om att de ska få ansvaret för Fröding Arena och omvandla det till ett slags Kronoparkens hus. Jag tänker mig att idrott, café,  studiecirkelverksamhet och teater skulle kunna samsas i ett hus. Det finns också idéer från ett av studieförbunden om att ha ett arbetsmarknadsprojekt kopplat till det hela. Bakgrunden är helt enkelt att vi vill göra något nytt och bra för Kronoparken samt att Fröding arena för närvarande inte är bemannat förrän efter klockan 17:00, då idrottslagen kommer. Studieförbunden har nu bildat en liten organisation för det här och en grundidé är att starta upp i höst.

En annan sak som kommit ur arbetet med Kronoparken är att stadsmiljögruppen i det kommunala styrdokumentet nu fått i uppdrag att arbeta med en plan för centrumförnyelse på Kronoparken. Tillsammans med kollektivtrafiksråket, som vi planerar genom Kronoparkens centrum, tror jag att det här kan bli riktigt bra. Miljöpartiet är med och bygger stad! På riktigt!

/Per-Inge Lidén, kommunalråd

2 reaktioner på ”Kronoparkens hus

Kommentarer inaktiverade.