Tummen upp!

I slutet av maj förra året lade majoriteten en budget där förskoleteamet skulle tillföras medel i syfte att kunna göra verksamheten permanent. Idag är den permanentad!

Själva verksamheten erbjuder stöd och hjälp till föräldrar på Kronoparken, Rud och Färjestad. Det handlar ofta om barn som riskerar att hamna ”utanför” i skolan.