Extra pengar till skolgårdar

Precis som förra året får kommuner tillbaka pengar från AFA försäkring. Pengar som kommunen årligen betalar in i avgifter för att finansiera sjukförsäkringskostnader. I år ska ytterligare premier betalas tillbaka, eftersom det blivit ”överfinansierat” på grund av lägre sjukfrånvaro, för åren 2005-2006. Det beräknas handla om cirka 70 miljoner kronor.

Det knepiga är att pengarna måste användas som engångssumma, dvs de får inte användas för löpande kostnader, så som personalkostnader, hyror och liknande (sånt som inom kommunvärlden heter drift). Om de ska användas, måste de alltså ske som engångskostnader, dvs investeringar. Och pengarna måste då användas innan året är slut.

Sedan tidigare har vi varit drivande i arbetet med Solsidan och på Teknik- och fastighetsförvaltningen bedöms att man kan hantera 10 miljoner kronor under 2013, för att sköta delar av den första etappen av projektet. Ytterligare driver majoriteten arbete för att få 100 personer som är extra långt ifrån arbetsmarknaden i jobb. I syfte att påskynda det arbetet skjuts en miljon kronor till här.

Extra roligt är dock att Maria fick en idé, efter att ha besökt Ilandaskolan, att försöka använda en del av dessa pengar till skolgårdar. Efter lite diskussion har det blivit så att majoriteten avsätter 20 miljoner kronor för att rusta upp skolgårdar, lekplatser (anslutna till förskolor), trädgårdar vid vårdboenden och särskilda boenden samt underhåll av gator och gång- och cykelbanor.

Tillägg: Miljöpartiet tycker det å ena sidan att det är positivt att sjukfrånvaron minskat under åren, men det har också skett genom utförsäkringar och kastat ut fler personer i försörjningsstöd, vilket får mycket dåliga konsekvenser. Dels för de individer som drabbas, dels för samhället. Människor måste få vara sjukskrivna utan press på att bli ”friska” inom en viss tid.