Ny cykelbro mellan Färjestad och Råtorp?

bild 4
Kanske byggs en cykelbro här

En cykelbro planeras över Klarälven mellan Löfbergs Lila arena och Råtorp. De pengar som ska finansiera cykelbron var ursprungligen tänkta att användas för att förlänga cykelvägen norrut från Färjestad och sedan över Skårebron. Men det visade sig dels mycket dyrt då man i sådana fall är tvungen att bredda Skårebron och dels att det är få som skulle ha nytta av cykelvägen.

Cykelbron är tänkt att öka tvärförbindelserna i Karlstad så att inte alla vägar leds in mot centrum och sedan ut mot de yttre områdena.

Samtidigt går E18-bron över Klarälven cirka 1 km från där cykelbron är tänkt. På E18 finns det cykelväg och även om det är lite omständigt att komma upp på bron med cykel så är det en bra förbindelse.

bild 2
Cykelvägen på E18-bron

Vi har funderat på om en ny cykelbro behövs. Om en cykelbro byggs så minskar resvägen med 2 km eftersom man inte behöver ta omvägen över E18. Är det en så lång sträcka? Speciellt om man cyklar? Är det värt de många miljoner som en cykelbro skulle kosta?

Å ena sidan har Löfbergs Lila arena många besökare och trafiksituationen är ansträngd runtom arenan även vid mindre arrangemang. Kanske kan en ny cykelbro lätta på trycket eftersom det skulle göra det mer attraktivt för åskådarna att välja cykeln istället för bilen. Dessutom finns OK Tyr med orientering och Färjestads travbana med ridskola i anslutning till arenan.

Å andra sidan är det nog så att många av dem som skulle nyttja den nya cykelbron skulle cykla vidare med Sundsta, Rud, Lamberget eller Kronoparken. De kan egentligen använda cykelvägen på E18-bron, speciellt om påfarterna förbättras.

bild 3
Cykelpåfart med förbättringspotential

Vi som representerar Miljöpartiet funderar och funderar på om vi verkligen behöver bygga en ny cykelbro. Fler cykelvägar vill vi förstås ha. Men hur mycket får det kosta? Och hur stor måste en omväg vara för att en ny cykelbro ska vara motiverad? Vi tycker själva att 2 km är en ganska kort sträcka. Men för andra så är det kanske så långt att man istället väljer bilen?

Vad tycker du? Är det värt att bygga en ny cykelbro vid Löfbergs Lila arena eller finns det andra åtgärder som är mer angelägna när det gäller att förbättra infrastrukturen för Karlstads cyklister?

/Karin Granström, ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden

/Monika Bubholz, ersättare i Teknik- och fastighetsnämnden

Annonser

5 reaktioner på ”Ny cykelbro mellan Färjestad och Råtorp?

 1. Som cyklist boende längs Norra infarten finns det åtminstone ett problem med att det inte blir bättre förbindelser med Skåre. Vi som bor där hör nämligen till Skåre vårdcentral. Det hade varit fint att kunna cykla till och över Skåre-bron på ett säkert sätt. Att ta omvägen över E18-bron är i sammanhanget en rätt rejäl omväg.

  Mycket trist att inte cykelvägen längs Norra infarten blir av. Särskilt med tanke på det stundande bygget vid Almar.

 2. monikabubholz

  Vi tror att på längre sikt, en tio år eller så, är det inte osannolikt att det blir en cykelväg längs norra infarten. Området byggs ju ut nu med allt fler bostäder och då blir det mer angeläget att det finns en cykelväg för de boende. När de cykelvägar som har högre nytta per krona väl byggts i kommunen är det läge att bygga vid Norra infarten.
  Hur vi ska lösa överfarten över Skårebron utan att det blir jättedyrt vet jag inte idag.

 3. Per Karlsson

  Inledningsvis vill jag säga att det känns positivt att höra att det görs kostnads/nytta-analys av möjliga investeringar och att ni på detta sätt frågar efter synpunkter!

  Ja, efter att funderat ganska mycket på er frågeställning så tycker jag ändå att det känns motiverat med en gång-/cykelbro i höjd med Löfbergs lila arena. Är det motiverat när det bara är en omväg på 2 km att cykla via E18 bron frågar ni? Ja, jag tycker faktiskt det. Vi som är oroliga över vårt bilberoende och engagerade i att skapa ett hållbart samhälle kanske tycker att det är värt en omväg för att slippa att ta bilen. Men det är inte bara vi, ”de redan frälsta” som behöver ställa bilen, utan öven den stora massan som vill göra rätt val men som ”behöver stimuleras”. Att det är 2 km kortare väg att ta cykeln är definitivt sådan stimulans. Precis som ni skriver så är det också mycket ungdomar som tränar på färjestadsidan och en bra, kort och säker cykelförbindelse från Råtorp/Skåre skulle säkerligen göra att många ungdomar kan ta cykeln till träningen istället för att få skjuts dit och hem.

  En gång-/cykelbro ger också en möjlighet att vid ishockeymatcher och andra arrangemang sätta in tätare busstrafik på linje 8 som trafikerar längs med Råtorpsvägen. Detta skulle möjliggöra för de som ska mot Skåre eller Centrum/Herrhagen/Sjöstad att gå över älven och ta bussar som inte fastnar i det trafikkaos som blir på färjestadssidan efter arrangemang. Det faktum att bussarna från LLA fastnar i bilköerna gör tyvärr att många tycker att man lika gärna kan ta bilen och komma ända hem till dörren. En bro skulle dock, som en positiv bieffekt, kunna göra bussen till ett avsevärt snabbare alternativ än egen bil!

  Slutligen tror jag också att en bro skulle kunna skapa ett mycket vackert promenad/cykel/löpar-stråk från centrum via Klara och Råtorp, över den nya bron och tillbaks till Centrum via Färjestad och Sundsta. Denna runda skulle kunna bli något riktigt trevligt, något som förstärker Karlstad som en stad vid vattnet.

  Jag tar tacksamt emot feedback eller frågor kring mitt resonemang.

 4. Per Frykebrant

  Håller med föregående talare om att det inte är vi redan cykelfrälsta som behöver övertygas om att ta cykeln, som inte har något emot en ”omväg” på 2 km, utan de övriga. Det finns gott om arrangemang (ishockey, konserter, trav, hästsport och orientering) som näst intill dagligen lockar hundratals personer till området. Jag överdriver nog inte när jag säger att 90% av dessa tar bilen. En bro skulle inte bara stimulera de boende på/i Råtorp/Skåre att cykla/promenera till dessa evenemang, utan även skänka ytterligare en dimension till den vackra promenad- och cykelväg som finns längs med älven — på bägge sidor av den.

  Jag känner även att de bristfälliga cykelvägarna mellan Skåre och resterande delar av Karlstad har bidragit till att isolera Råtorp/Skåre-området, och en sådan bro till Färjestad skulle givetvis hjälpa till att förbättra detta.

 5. Per Alsterdal

  Jag håller med om det mesta som skrivs ovan. Jag som pendlar till jobbet med cykel/löpning från Färjestad till Skåre längtar varje dag efter att få en säkrare väg för min transport. Cykelvägen blev ju jätte bra men den går ju tyvärr inte hela vägen.

  Jag har tänkt ganska mycket på detta under tiden jag tar mig till och från jobbet och skulle nog helst se att det kom en bro över älven. Dels för ishockeyn, tror att det skulle få ganska många att cykla eller gå till matcherna, sen även för att få en smidig väg till I2 skogen för motionsrundorna. För min del som cyklar och springer till jobbet varje dag (7,5km Färjestad-Skåre) skulle då få 4km extra / dag och ca 20km extra i vecka och sen kan vi ju räkna hur mycket det blir på ett år också…

  Jag vet att många använder broarna i sina löprundor i stan, startar vid ett ställe och bort över bron och tillbaka och från E18 bron blir nästa steg väldigt långt till Skårebron, får man en bro mellan dessa broar blir det ytterligare en etapp att ta sig på sina rundor.

Kommentarer inaktiverade.