Medborgardialog – är frågan påverkbar?

Igår var det utbildningsdag om Medborgardialog i Karlstad. Såhär skriver vår representant i Gymnasienämnden om detta!

Var på kompetensutveckling som fritidspolitiker idag. Lyssna på hur Kungsbacka och Skellefteå arbetar i sina kommuner med medborgardialog.

Bästa lärdomen från dagen var: Är frågan påverkbar? Viktig fråga att ställa sig i medborgardialog. Har vi redan bestämt oss ska vi inte gå ut och fråga. Helt enkelt måste jag som individ/politiker resonera kring om jag är påverkbar vid beslutet, är jag det ja, då är det en fråga för medborgardialog.

Funderar lite nu hur den kunskapen kan tillämpas i nämnden. Viktigast är att lyssna på medborgare och återkoppla. Ska demokrati fungera behövs dialog mellan invånare/anställda i kommunen och de valda politikerna. Det behövs alltså lite mer än att ”bara” rösta vart 4:e år 🙂

Hur skulle du vilja att Karlstads-Hammarö Gymnasienämnd tog tillvara dina åsikter och kunskaper som medborgare, förälder, elev, lärare?

Carola ”Lola” Bolmstedt
Miljöpartiet de gröna i Karlstad