Satsa på klimatet! (Uppdaterad)

Per Bolund presenterar kort de viktigaste satsningar i budgeten.

Idag släpper Miljöpartiet sin skuggbudget på riksplan och huvudtemat är klimatet. Ingen kan ha missat IPCC:s stormöte i Stockholm förra veckan och de resultat forskarna kommit fram till.

jobbskatteavdragMed regeringens förda politik kommer inte miljömål eller klimatmål nås. Sverige halkar bakåt och uppfyller inte de krav som gäller. Med regeringens räknesätt släpper Sverige ut 40 miljoner ton koldioxid. Inkluderar man dock utsläppen orsakade av Sveriges konsumtion blir utsläppen snarare 120 miljoner ton!

Miljöpartiet vill istället öka takten i klimatarbetet rejält. Genom ett klimatpolitiskt ramverk får varje mandatperiod ett tak för utsläpp och det blir dyrare att släppa ut växthusgaser.

På klimatet satsar därmed MP bland annat 19 miljarder på tågtrafiken, 6,5 miljarder på kollektivtrafiken, investeringar på kommunnivå på 1,9 miljarder, en säkrare infrastruktur för 4,3 miljarder kronor, sammanlagt 8 miljarder extra i riktat bistånd och klimatarbete utomlands samt 2,5 miljarder på miljövänligare jordbruk.

För Karlstads och Värmlands del skulle detta innebära:

  • bättre järnväg
  • fler cykelleder
  • att fler kommuner skulle kunna energieffektivisera byggnader
  • att kunna söka investeringspengar för klimatåtgärder
  • mer satsning på gröna jobb

Därtill vill MP fördyra utsläppen genom bland annat flygskatt, lastbilsskatt och höjd koldioxidskatt, vilket bekostar satsningarna. För att kunna pressa ner utsläppen måste det också kosta att släppa ut.

Utöver detta vill Miljöpartiet även satsa på skolan. På Bokmässan i Göteborg lanserades förslag som ska underlätta och öka läsning i skolan, återinförd högskolebehörighet, mer pengar till estetiska ämnen, bemannade skolbibliotek och fler IT-lösningar i skolorna. Tidigare har även MP lanserat satsningar på karriärtjänster och minskad administration i skolan för att lärarna ska kunna ägna sin tid främst åt elever.

Det här skulle innebära förbättringar i kommunens skolor. Fler lärare skulle kunna utbilda och fortbilda sig, ägna mer tid åt själva lärandet och ge eleverna den tid de behöver!

Sedan tidigare är det också klart att Miljöpartiet motsätter sig det femte jobbskatteavdraget. vi vill hellre använda pengarna till skola, klimat och jobbskapande insatser.