Jämlikhet skapar bättre resultat

Miljöpartiet driver just nu kampanjen ”låt eleverna få tillbaka sina lärare” för att uppmärksamma lärares tidsbrist och vilka konsekvenser det får för eleverna i skolan. Det handlar inte om att genomdriva några ogenomtänkta reformer för att i sann Björklund-anda dra tillbaka reformerna något år senare. Skolan lider av en enorm reformtrötthet just nu och måste lämnas ifred. I stället handlar det om att förenkla och förbättra för både lärare och elever så att vi kan få lärare som håller ett helt yrkesliv och elever som får mer tid med sina lärare.

Lärare upplever att de nästan drunknar under den administrativa bördan och har allt för lite tid för sina elever. Lärarförbundets rapport visar att 15 minuters för och efterarbete per undervisningstimme är vad lärarna har kvar när övriga sysslor har tagit sitt. Lärare i allmänhet har ganska höga krav på sig själva när det kommer till att vara väl förberedda inför lektionspassen samt att hinna rätta alla uppsatser i tid, vilket självklar gör det svårt att få ihop tiden. För min egen del har rädslan att inte vara väl förberedd inför lektionen alltid överskuggats av rädslan att inte hinna se alla elever.

I går lyssnade jag på Dr. Pasi Sahlberg som berättade om varför den finska skolan är bäst i världen. Finland har under lång tid haft som mål att ha en bra skola för varje barn. Landet har väldigt litet gap mellan de bästa och de sämsta skolorna. De har också liten variation mellan elever med god läskunnighet och de elever som är de svagast läsarna. Sveriges gap är betydligt större på båda punkterna.

I Finland finns en strävan efter att ha en mix av förmågor och barn från olika social bakgrund i varje klassrum. Det finns nämligen ett samband mellan hög grad av jämlikhet höga resultat i PISA- undersökningen där just Finland ligger i topp. För svenska barn har föräldrarnas utbildningsnivå visat sig vara avgörande för hur väl barnen lyckas i skolan och i en allt mer segregerad skolvärld har skolans kompensatoriska möjligheter minskat.

Svaret hur Sverige ska komma på rätt väg igen är enligt Dr.Sahlberg inte tidigare betyg, fler prov, fler läxor eller fler undervisningstimmar. Jämför vi med grannlandet så går finska barn ungefär lika länge i skolan som de svenska och har få läxor. I stället handlar det om att jämlikhet, inte valfrihet, skapar bättre resultat. Skolreformer ska vara evidensbaserade och inte något politisk ”hittpå” projekt. Skolan ska sträva efter att främja samarbete och minska tävlingsinslag samt att lärarnas professionalitet är oerhört viktig. Han vänder sig stark mot att snabbutbilda duktiga akademiker till lärare.

/Eleanor Lundman, lärare

Annonser