Köp inte vilka livsmedel som helst

I veckan har även majoriteten beslutat om att införa en Livsmedelspolicy

Från och med nu ska det bli betydligt tydligare vilka krav kommunen har på inköp av livsmedel. Sedan tidigare har vi bestämt att 2020 ska 50 % av livsmedlen i kommunens egen verksamhet vara ekologiska. I och med policyn ska säsongsanpassad mat användas mer, mer protein från vegetabilier och minska andelen grönsaker som drivs upp i växthus med fossil energi.

Ytterligare får inte tillväxthormoner eller antibiotika användas i tillväxtsyfte, genmodifierade livsmedel får inte köpas, fisk och skaldjur ska vara MSC-märkt eller liknande och producentens ansvar ska synas på förpackningar.

Dessutom ska arbetsförhållandena uppfylla vissa grundkrav: anställda ska ha rätt till facklig anslutning, inget tvångsarbete, inget barnarbete osv,

Miljöpartiet i Karlstad drev på hårt för rättvisemärkta produkter, där det ställs krav på arbetsförhållanden, och även ökat inköp av ekologiska produkter. Självklart är det ännu ett bra steg att mer specificera hur maten i exempelvis vården och skolan ska vara.

Tidigare i år beslutades om att införa samordnad varudistribution för att minska transporterna av exempelvis livsmedel.