Res miljövänligare

På gårdagens kommunstyrelsen infördes en kommunal resepolicy, som ska se till att minska utsläppen från kommunala tjänstemäns (och politikers) tjänsteresor, förbättra hälsan och att få personer att tänka på hur de reser.

Kortare resor ska göras till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Egen bil ska helst inte användas på korta avstånd.

Tåg ska vara norm vid längre resor, bilresor ska göras med samåkning och flyg ska endast användas om det exempelvis tar betydligt mindre tid eller är det enda alternativet.

Vi tycker det är viktigt att förändra resmönster, verkligen planera resor, tänka över kostnader, nödvändighet och nytta. Transporter står för en allt större del av koldioxidutsläppen, och måste minskas. Dessutom är det viktigt att tänka på ekonomin när resor planeras och genomförs.