Köp inte vilken dator som helst

På tisdagens kommunstyrelsen fattades ännu ett beslut som gör Karlstad lite miljövänligare, allt under det inte så upphetsande namnet Grön IT-policy.

Att kommunen använder ett stor antal IT-tjänster (exempelvis dörröppning, övervakning, reseinformation, e-tjänster, resefria möten) liksom stora mängder mobiltelefoner, datorer, surfplattor och servrar. Tanken med policyn är att börja tänka grönare i och med att elektroniken och tjänster står för en allt större del utsläpp, miljöförstöring samt generellt sett dåliga arbetsförhållanden för människor.

Så, vad kan kommunens verksamheter göra för att minska energianvändning samt  verka för bättre elektronik?

Fler resefria möten, färre utskrifter, utbildning för personal, synligt mäta energianvändning.

Men framför allt också öka kraven på leverantörer! Miljöstyrningsrådets grundkrav ska gälla. Energiförbrukning, farliga ämnen och livscykeln ska också tas med i beräkningen, med en ISO-standardisering.

Idag ska till exempel utbytta datorer återbrukas hos någon annan, återvinnas, plockas isär för reservdelar eller ges till tredje part som tar hand om dem.

(Greenpeace har årligen en guide till grön elektronik, som jämför stora elektronikföretags miljöarbete. För den som är intresserad av frågorna har ett holländskt företag designat och börjat producera en mobil som dyker upp i slutet av året. Den heter Fairphone och är ett steg i rätt riktning.)