Kommunstyrelsen på Rud!

Imorgon kommer Kommunstyrelsen äga rum på Rudsskolan klockan 16:00. Detta efter en idé från vårt kommunalråd Per-Inge, som tyckte det vore värt att prova om kommunen inte kunde finnas på andra platser än i Karlstads centrum. Få personer vet var Kommunstyrelsen sammanträder och det är sällan kommunens högsta tjänstemän och politiker ”kommer ut” till människor utanför centrum i samlad trupp.

Så, det hela börjar med att Kommunstyrelsen sammanträder 16:00-17:00, för att därefter finnas på plats i Rudsskolan tillsammans med tjänstemän. Har du frågor, funderingar eller synpunkter – kom dit! (Du får självklart även närvara under mötet. Dörren är öppen under dessa sammanträden, oavsett var de äger rum.)

Under 2014 kommer minst ett möte äga rum i en av Karlstads tätorter.