Jag gillar biogas

Vårt ena kommunalråd berättar om sin och MP Karlstads uppfattning att det får vara nog med förhalning av hållbara drivmedel.

Per-Inge Lidén

Klimatförändringarna är vårt stora hot mot planetens framtid. Vi ser redan nu temperaturhöjningar, kraftigare oväder, ökenutbredning med flyktingströmmar som följd. I Polen har det varit klimatförhandlingar. Ingenting händer. Det är sammanträden, möten och dimridåer – och politiker med makt som ingenting vill. Det är för sorgligt.

Vi måste våga handla nu och hitta de lösningar som står till buds. Det finns  oändligt mycket ny bra teknik. Det är viljan som fattas.

Biogas är ett drivmedel som har framtiden för sig. Istället för att organiskt material från avloppssystem, matavfall och grödor ligger och ruttnar och låter gaserna gå upp i atmosfären kan vi omvandla dem till drivmedel för transporter. Det är egentligen för bra för att vara sant.

Just nu finns ett otroligt sug efter biogas. Bussbranschen och privatbilister vill byta bränsle – men det är brist på gas. I Karlstads kommun driver vi en liten biogasproduktion vid Sjöstads reningsverk som förser…

View original post 120 fler ord