MP <3 skolan

Skolan är viktig. Staten bör stödja kommunerna i deras ansvar för att bygga upp en bra skola. I MPs skuggbudget satsas 23 miljarder på fyra år på skolan. För att finansiera satsningen vill MP inte införa ett femte jobbskatteavdrag och höja skatten för koldioxidutsläpp.

Hälften av pengarna ska gå till 10 300 nya medarbetare inom skolan. Vi vill bland annat ny- och återanställa 2 000 personer inom elevhälsan, 6 000 fler vuxna till förskolan och 600 speciallärare och specialpedagoger. Partiet föreslår även att lärarnas löner ska höjas och att arbetsvillkoren ska förbättras.

För Karlstads del skulle det innebära ca 200 miljoner kr mer för förskola, grundskola och gymnasium varav ca 85 nya medarbetare i skolan.

Varje elev är unik. Det är lärarna som är professionella pedagoger och kan bedöma vilka stöd en del elever behöver. Vi vill införa ordinationsrätt och lägga över ansvaret för elevstödjande åtgärder på lärarna. Lärare måste få vara pedagoger. Vi måste se över regelsystem och åtaganden så att vi på sikt kan avlasta lärarna en del av det pappersarbete som omgärdar undervisningen.